Netspar pensioen en wetenschapspodcasts

Met onze podcasts willen we de waarde van wetenschap voor de praktijk te laten zien en mensen op een laagdrempelige manier kennis laten nemen van inzichten uit onderzoek, die behulpzaam zijn bij het beantwoorden van allerlei pensioenvraagstukken waar pensioenprofessionals én -deelnemers tegenaan lopen.
Heb je zelf ideeën voor onderwerpen? Stuur een mail aan de communicatieadviseur.

Pensioen in de verre toekomst

Het pensioenakkoord is een belangrijke mijlpaal, maar geen eindpunt. Vanuit die gedachte heeft Netspar aan Gerard van Olphen, tot voor kort CEO van pensioenuitvoerder APG, gevraagd een vergezicht te schetsen. Deze podcast is een registratie van een voordracht van Gerard van Olphen tijdens het bestuurdersevent van 30 maart.  Wat zijn de strategische vragen op weg naar de invoering van het nieuwe pensioenstelsel in 2026. Maar meer nog; wat zou er voor de periode na 2026 op de agenda van pensioenfondsbestuurders moeten staan.

In deze Netspar podcast geeft Gerard van Olphen zijn visie op de verre toekomst van pensioen.

Hete pensioen-aardappelen in verkiezingstijd

Tijdens het Netspar verkiezingsdebat op 10 maart 2021 bespreekt gespreksleider Thomas van Zijl (BNR) afgevaardigden van diverse politieke partijen en twee fact checkers uit de wetenschap 4 stellingen vanuit studio Nieuwspoort.

Gijs van Dijk (PvdA), Roald van der Linde (VVD), Martin Nijkamp (50+) en fact checker Bas Werker (Tilburg University/Netspar)
Stelling 1: Een metselaar moet na 45 jaar kunnen stoppen met werken

Evert Jan van Asselt (CDA), Paul Smeulders (Groenlinks), Steven van Weyenberg (D66) en factchecker Marike Knoef (Universiteit Leiden/Netspar)
Stelling 3: Geen verplichte pensioenopbouw over salaris boven 60.000 euro

Gijs van Dijk (PvdA), Roald van der Linde (VVD), Martin Nijkamp (50+) en fact checker Bas Werker (Tilburg University/Netspar)
Stelling 2: Pensioenfondsen die nu geld tekortkomen moeten de pensioenen nu verlagen

Evert Jan van Asselt (CDA), Paul Smeulders (Groenlinks), Steven van Weyenberg (D66) en factchecker Marike Knoef (Universiteit Leiden/Netspar)
Stelling 4: Ook zzp-ers moeten verplicht pensioen opbouwen

pensioenbewustzijn, communicatie en keuzebegeleiding

Onder de enthousiaste leiding van Ellen Kraft (communicatiespecialist pensioen bij NN) delen wetenschappers en experts vanuit de praktijk hun kennis en ervaringen.

Marijke van Putten (LU) en Floske Weehuizen (Verbond van Verzekeraars)
Aflevering 1: Uitstelgedrag en pensioen

Bas Donkers (EUR) en Koen Vaassen (Achmea Pensioenservices)
Aflevering 3: Keuzebegeleiding

Thomas Post (MU) en Wilmar Zomer (a.s.r.)
Aflevering 2: Activeren van deelnemers

Pensioenakkoord

Het Nederlandse pensioenstelsel is volop in beweging. Verslaggever Martine Wolzak van het Financieele Dagblad gaat in diverse podcasts in gesprek met experts uit wetenschap en praktijk over dit nieuwe pensioencontract.

Theo Nijman (TiU) en Casper van Ewijk (VU Amsterdam)
15 jaar Pensioenakkoord
Het Nederlandse pensioenstelsel is volop in beweging. In deze podcast van kennisnetwerk Netspar gaat verslaggever Martine Wolzak van het Financieele Dagblad in gesprek met experts uit de wetenschap over de geschiedenis én de toekomst van het pensioenakkoord.

Marike Knoef (LU) en Hans Hoeken (UU)
Pensioencommunicatie, vertrouwen en draagvlak
Het Nederlandse pensioenstelsel is volop in beweging; wie houdt het bij en wie begrijpt het nog? In deze podcast van kennisnetwerk Netspar gaat verslaggever Martine Wolzak van het Financieele Dagblad in gesprek met experts uit de wetenschap over pensioencommunicatie, begrijpelijkheid en betrokkenheid bij het pensioen.

Bas Werker (TiU) en Dick Boeijen (PGGM)
Een nieuw pensioencontract
In juli 2020 is de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel op hoofdlijnen een feit. In deze podcast van kennisnetwerk Netspar gaat verslaggever Martine Wolzak van het Financieele Dagblad in gesprek met experts uit wetenschap en praktijk over dit nieuwe pensioencontract en de verdeling van risico’s en rendementen over generaties.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor gezondheid en economie en dus ook voor pensioen. Netspar inventariseerde welke thema’s nu leven in de pensioen- en verzekeringssector. Naar aanleiding hiervan ging Marike Knoef in een aantal korte webinars in gesprek met een wetenschapper, op zoek naar antwoorden én vragen.

Erik Lutjens (VU Amsterdam)
Corona en de betaling van pensioenpremies; een juridisch perspectief
De coronacrisis heeft wereldwijd impact op gezondheid en economie en dus ook op pensioenen. Kennisnetwerk Netspar inventariseerde welke thema’s nu leven in de Nederlandse pensioensector en welke antwoorden de wetenschap kan geven. Marike Knoef gaat in gesprek met experts vanuit de wetenschap, op zoek naar antwoorden én nieuwe vragen.

Lisa Brüggen (MU) en Hans Hoeken (UU)
Corona en pensioencommunicatie
De coronacrisis heeft wereldwijd impact op gezondheid en economie en dus ook op pensioenen. Kennisnetwerk Netspar inventariseerde welke thema’s nu leven in de Nederlandse pensioensector en welke antwoorden de wetenschap kan geven. Marike Knoef gaat in gesprek met experts vanuit de wetenschap, op zoek naar antwoorden én nieuwe vragen.

 

Peter Schotman (MU)
Beleggen, herbalanceren en het uitsmeren van negatieve schokken
De coronacrisis heeft wereldwijd impact op gezondheid en economie en dus ook op pensioenen. Kennisnetwerk Netspar inventariseerde welke thema’s nu leven in de Nederlandse pensioensector en welke antwoorden de wetenschap kan geven. Marike Knoef gaat in gesprek met experts vanuit de wetenschap, op zoek naar antwoorden én nieuwe vragen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners