Netspar pensioen en wetenschapspodcasts

Met onze podcasts willen we de waarde van wetenschap voor de praktijk te laten zien en mensen op een laagdrempelige manier kennis laten nemen van inzichten uit onderzoek, die behulpzaam zijn bij het beantwoorden van allerlei pensioenvraagstukken waar pensioenprofessionals én -deelnemers tegenaan lopen.
Heb je zelf ideeën voor onderwerpen? Stuur een mail aan communicatieadviseur Femke Trommels.

pensioenbewustzijn, communicatie en keuzebegeleiding

Onder de enthousiaste leiding van Ellen Kraft (communicatiespecialist pensioen bij NN) delen wetenschappers en experts vanuit de praktijk hun kennis en ervaringen.

Marijke van Putten (LU) en Floske Weehuizen (Verbond van Verzekeraars)
Aflevering 1: Uitstelgedrag en pensioen

Bas Donkers (EUR) en Koen Vaassen (Achmea Pensioenservices)
Aflevering 3: Keuzebegeleiding

Thomas Post (MU) en Wilmar Zomer (a.s.r.)
Aflevering 2: Activeren van deelnemers

Pensioenakkoord

Het Nederlandse pensioenstelsel is volop in beweging. Verslaggever Martine Wolzak van het Financieele Dagblad gaat in diverse podcasts in gesprek met experts uit wetenschap en praktijk over dit nieuwe pensioencontract.

Theo Nijman (TiU) en Casper van Ewijk (VU Amsterdam)
15 jaar Pensioenakkoord
Het Nederlandse pensioenstelsel is volop in beweging. In deze podcast van kennisnetwerk Netspar gaat verslaggever Martine Wolzak van het Financieele Dagblad in gesprek met experts uit de wetenschap over de geschiedenis én de toekomst van het pensioenakkoord.

Marike Knoef (LU) en Hans Hoeken (UU)
Pensioencommunicatie, vertrouwen en draagvlak
Het Nederlandse pensioenstelsel is volop in beweging; wie houdt het bij en wie begrijpt het nog? In deze podcast van kennisnetwerk Netspar gaat verslaggever Martine Wolzak van het Financieele Dagblad in gesprek met experts uit de wetenschap over pensioencommunicatie, begrijpelijkheid en betrokkenheid bij het pensioen.

Bas Werker (TiU) en Dick Boeijen (PGGM)
Een nieuw pensioencontract
In juli 2020 is de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel op hoofdlijnen een feit. In deze podcast van kennisnetwerk Netspar gaat verslaggever Martine Wolzak van het Financieele Dagblad in gesprek met experts uit wetenschap en praktijk over dit nieuwe pensioencontract en de verdeling van risico’s en rendementen over generaties.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor gezondheid en economie en dus ook voor pensioen. Netspar inventariseerde welke thema’s nu leven in de pensioen- en verzekeringssector. Naar aanleiding hiervan ging Marike Knoef in een aantal korte webinars in gesprek met een wetenschapper, op zoek naar antwoorden én vragen.

Erik Lutjens (VU Amsterdam)
Corona en de betaling van pensioenpremies; een juridisch perspectief
De coronacrisis heeft wereldwijd impact op gezondheid en economie en dus ook op pensioenen. Kennisnetwerk Netspar inventariseerde welke thema’s nu leven in de Nederlandse pensioensector en welke antwoorden de wetenschap kan geven. Marike Knoef gaat in gesprek met experts vanuit de wetenschap, op zoek naar antwoorden én nieuwe vragen.

Lisa Brüggen (MU) en Hans Hoeken (UU)
Corona en pensioencommunicatie
De coronacrisis heeft wereldwijd impact op gezondheid en economie en dus ook op pensioenen. Kennisnetwerk Netspar inventariseerde welke thema’s nu leven in de Nederlandse pensioensector en welke antwoorden de wetenschap kan geven. Marike Knoef gaat in gesprek met experts vanuit de wetenschap, op zoek naar antwoorden én nieuwe vragen.

 

Peter Schotman (MU)
Beleggen, herbalanceren en het uitsmeren van negatieve schokken
De coronacrisis heeft wereldwijd impact op gezondheid en economie en dus ook op pensioenen. Kennisnetwerk Netspar inventariseerde welke thema’s nu leven in de Nederlandse pensioensector en welke antwoorden de wetenschap kan geven. Marike Knoef gaat in gesprek met experts vanuit de wetenschap, op zoek naar antwoorden én nieuwe vragen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners