Netspar pensioen en wetenschapspodcasts

Met onze podcasts willen we de waarde van wetenschap voor de praktijk te laten zien en mensen op een laagdrempelige manier kennis laten nemen van inzichten uit onderzoek, die behulpzaam zijn bij het beantwoorden van allerlei pensioenvraagstukken waar pensioenprofessionals én -deelnemers tegenaan lopen.
Heb je zelf ideeën voor onderwerpen? Stuur een mail aan de communicatieadviseur.

Pensioen & GENDERKLOOF


In deel I van deze serie gaat gespreksleider Jannie Benedictus (freelance journalist en onder andere columnist voor het FD) in gesprek met Suzanne Kali (LU) en Lillian van Eijk (APG) over de impact van zorgtaken op je pensioen.


Deel III met Tanachia Ashikali (LU) en Tarik Uçar (BPF Schoonmaak). Zij sluiten af met een gesprek over gender en diversiteit in pensioenfondsbesturen.

Deel II van deze serie met Jim Been (LU) en Joanne Kellermann (PFZW) over hoe pensioen is geregeld in typische vrouwenberoepen.

Pensioen & Duurzaam Beleggen

In deel I van deze serie gaat gespreksleider Oscar van Zadelhoff (BeFrank), in gesprek met Martine Koridon – Rommen (MN) en met Mathijs van Dijk (EUR en Netspar) over risico, rendement en het gebruik van data.

Deel III met Rieneke Slager (RUG) en Xander Urbach (VBDO). Zij sluiten af met een gesprek over engagement. Hoe kom je aan tafel bij de grote bedrijven?

Deel II van deze serie met Rob Bauer (MU) en Wilte Zijlstra (AFM), zij praten over duurzaam beleggen en of deelnemers dit wel willen?

Pensioen & Arbeidsmarkt: Een goed pensioen voor iedereen

Deel I van deze serie gaat over de noodzakelijke hervorming van het pensioenstelsel tegen de achtergrond van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt met Casper van Ewijk en Niels Kortleve.

We sluiten af met Raymond Montizaan en Jaap Oude Mulders, zij praten in deel III over de vergrijzende arbeidsmarkt.

Deel II van deze serie gaat over de arbeidsmarkt van de toekomst met Ton Wilthagen en Marjolein ten Hoonte.

Pensioen in de verre toekomst

Het pensioenakkoord is een belangrijke mijlpaal, maar geen eindpunt. Gerard van Olphen (oud CEO van pensioenuitvoerder APG), schetste tijdens het bestuurdersevent van 30 maart 2021 een aantal vergezichten. En Fieke van der Lecq (VU) en René Maatman (RU) lieten op 1 juli 2021 zien hoe scenario’s kunnen helpen bij het voorbereiden op een onzekere toekomst.

In deze Netspar podcast geeft Gerard van Olphen zijn visie op de verre toekomst van pensioen.

Deze podcast is een registratie van het event van een projectgroep onder leiding van Fieke van der Lecq (VU) en René Maatman (RU). Zij lieten op 1 juli 2021 zien hoe scenario’s kunnen helpen bij het voorbereiden op een onzekere toekomst.

Hete pensioen-aardappelen in verkiezingstijd

Tijdens het Netspar verkiezingsdebat op 10 maart 2021 bespreekt gespreksleider Thomas van Zijl (BNR) afgevaardigden van diverse politieke partijen en twee fact checkers uit de wetenschap 4 stellingen vanuit studio Nieuwspoort.

Gijs van Dijk (PvdA), Roald van der Linde (VVD), Martin Nijkamp (50+) en fact checker Bas Werker (Tilburg University/Netspar)
Stelling 1: Een metselaar moet na 45 jaar kunnen stoppen met werken

Evert Jan van Asselt (CDA), Paul Smeulders (Groenlinks), Steven van Weyenberg (D66) en factchecker Marike Knoef (Universiteit Leiden/Netspar)
Stelling 3: Geen verplichte pensioenopbouw over salaris boven 60.000 euro

Gijs van Dijk (PvdA), Roald van der Linde (VVD), Martin Nijkamp (50+) en fact checker Bas Werker (Tilburg University/Netspar)
Stelling 2: Pensioenfondsen die nu geld tekortkomen moeten de pensioenen nu verlagen

Evert Jan van Asselt (CDA), Paul Smeulders (Groenlinks), Steven van Weyenberg (D66) en factchecker Marike Knoef (Universiteit Leiden/Netspar)
Stelling 4: Ook zzp-ers moeten verplicht pensioen opbouwen

pensioenbewustzijn, communicatie en keuzebegeleiding

Onder de enthousiaste leiding van Ellen Kraft (communicatiespecialist pensioen bij NN) delen wetenschappers en experts vanuit de praktijk hun kennis en ervaringen.

Marijke van Putten (LU) en Floske Weehuizen (Verbond van Verzekeraars)
Aflevering 1: Uitstelgedrag en pensioen

Bas Donkers (EUR) en Koen Vaassen (Achmea Pensioenservices)
Aflevering 3: Keuzebegeleiding

Thomas Post (MU) en Wilmar Zomer (a.s.r.)
Aflevering 2: Activeren van deelnemers

Pensioenakkoord

Het Nederlandse pensioenstelsel is volop in beweging. Verslaggever Martine Wolzak van het Financieele Dagblad gaat in diverse podcasts in gesprek met experts uit wetenschap en praktijk over dit nieuwe pensioencontract.

Theo Nijman (TiU) en Casper van Ewijk (VU Amsterdam)
15 jaar Pensioenakkoord
Het Nederlandse pensioenstelsel is volop in beweging. In deze podcast van kennisnetwerk Netspar gaat verslaggever Martine Wolzak van het Financieele Dagblad in gesprek met experts uit de wetenschap over de geschiedenis én de toekomst van het pensioenakkoord.

Marike Knoef (LU) en Hans Hoeken (UU)
Pensioencommunicatie, vertrouwen en draagvlak
Het Nederlandse pensioenstelsel is volop in beweging; wie houdt het bij en wie begrijpt het nog? In deze podcast van kennisnetwerk Netspar gaat verslaggever Martine Wolzak van het Financieele Dagblad in gesprek met experts uit de wetenschap over pensioencommunicatie, begrijpelijkheid en betrokkenheid bij het pensioen.

Bas Werker (TiU) en Dick Boeijen (PGGM)
Een nieuw pensioencontract
In juli 2020 is de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel op hoofdlijnen een feit. In deze podcast van kennisnetwerk Netspar gaat verslaggever Martine Wolzak van het Financieele Dagblad in gesprek met experts uit wetenschap en praktijk over dit nieuwe pensioencontract en de verdeling van risico’s en rendementen over generaties.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor gezondheid en economie en dus ook voor pensioen. Netspar inventariseerde welke thema’s nu leven in de pensioen- en verzekeringssector. Naar aanleiding hiervan ging Marike Knoef in een aantal korte webinars in gesprek met een wetenschapper, op zoek naar antwoorden én vragen.

Erik Lutjens (VU Amsterdam)
Corona en de betaling van pensioenpremies; een juridisch perspectief
De coronacrisis heeft wereldwijd impact op gezondheid en economie en dus ook op pensioenen. Kennisnetwerk Netspar inventariseerde welke thema’s nu leven in de Nederlandse pensioensector en welke antwoorden de wetenschap kan geven. Marike Knoef gaat in gesprek met experts vanuit de wetenschap, op zoek naar antwoorden én nieuwe vragen.

Lisa Brüggen (MU) en Hans Hoeken (UU)
Corona en pensioencommunicatie
De coronacrisis heeft wereldwijd impact op gezondheid en economie en dus ook op pensioenen. Kennisnetwerk Netspar inventariseerde welke thema’s nu leven in de Nederlandse pensioensector en welke antwoorden de wetenschap kan geven. Marike Knoef gaat in gesprek met experts vanuit de wetenschap, op zoek naar antwoorden én nieuwe vragen.

 

Peter Schotman (MU)
Beleggen, herbalanceren en het uitsmeren van negatieve schokken
De coronacrisis heeft wereldwijd impact op gezondheid en economie en dus ook op pensioenen. Kennisnetwerk Netspar inventariseerde welke thema’s nu leven in de Nederlandse pensioensector en welke antwoorden de wetenschap kan geven. Marike Knoef gaat in gesprek met experts vanuit de wetenschap, op zoek naar antwoorden én nieuwe vragen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
B20160708_afm
Bekijk al onze partners