Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Welk variabel pensioenproduct past bij wie? Doelgroep-analyse van variabele uitkeringsregelingen.

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus, is de werkgroepdag van 28 mei a.s. digitaal gegaan. Tussen 25 mei en 9 juni organiseerden we een serie Online After Lunch Werkgroepbijeenkomsten (tussen 13.00 en 13.45 uur) voor (medewerkers van) onze partners, waarin onderzoekers nieuw pensioenonderzoek presenteerden, feedback ontvingen en vragen hebben beantwoord. Zo hebben we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar gebracht.

Rogier Potter van Loon (Aegon), Marike Knoef (Netspar), Marc Turlings (Achmea), Floske Weehuizen (Verbond van Verzekeraars), Marco van Toorn (ASR) presenteerden hun onderzoek tijdens de Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst op 8 juni 2020.

 

Sinds 2016 hebben deelnemers in een (premie)pensioenregeling de mogelijkheid om door te beleggen na pensioendatum, door middel van de aankoop van een variabel pensioen. Hiermee krijgt een deelnemer naar verwachting een hogere uitkering, maar het risico stijgt navenant. Voor het realiseren van welvaartswinst, is het zeer relevant dat de deelnemer geholpen wordt bij de keuze voor een product dat bij zijn persoonlijke situatie en voorkeuren past.

​​​​​​​In dit onderzoek is bekeken hoe voor verschillende producten kan worden bepaald in welke mate ze passend zijn. Hierbij blijkt dat het rationele klantbelang doorgaans strijdig is met de emotionele klantwens. Wij tonen aan hoe verschillende klantkenmerken kunnen worden bepaald en komen met een manier waarop kan worden berekend in hoeverre een product passend is.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners