Q&A Webinar: Corona en de betaling van pensioenpremies, een juridisch perspectief

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep en raakt ook de pensioen- en verzekeringssector. Marike Knoef gaat in gesprek met experts vanuit de wetenschap, om scherper te krijgen wat we al weten én welke vragen/behoeften er leven.

Corona brengt veel werkgevers in financiële problemen. De betalingen van pensioenpremies kunnen daardoor in het geding komen. In dit Q&A webinar gaat Marike Knoef in gesprek met hoogleraar Pensioenrecht Erik Lutjens (VU Amsterdam). Hij praat ons bij over het opschorten van premiebetalingen, het verlagen van de opbouw, fiscale aspecten en de verschillen tussen fondsen, verzekeraars en PPI’s. Uiteraard is er naast het vraaggesprek ook gelegenheid tot het stellen van vragen via de chat.

Praat mee tijdens dit vraag en antwoord webinar. Klik hier om je aan te melden.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners