Online Projectgroepbijeenkomst: verantwoordelijkheidsverdeling in planning oudedagsvoorziening

Netspar organiseert deze online Projectgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners.

In deze online projectgroepbijeenkomst door Fieke van der Lecq (VU), René Maatman (RUN), Jop Versteegt (Achmea), Mark Irwin (TKP Pensioen), Raoul Salden (APG) en Roel Wilms (MN) nemen we u mee naar het jaar 2036 in vier scenario’s voor de pensioensector (eerste, tweede en derde pijler). Wie zijn dan verantwoordelijk voor welk onderdeel van de oudedagsvoorziening?  Aan welke vereisten moet worden voldaan om optimaal uitvoering te geven aan die verantwoordelijkheden om zo pensioenopbouwers in staat te stellen hun oude dag te plannen? Hoe zit dat met de marktwerking, de juridische implicaties en de ethische aspecten?

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners