Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Voorkeuren voor nabestaandenpensioen

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Raymond Montizaan (Maastricht University) hoort u meer over voorkeuren over nabestaandenpensioen. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit paper maakt gebruik van een stated preference experiment om de herverdelingsvoorkeuren te meten van werknemers met een partner in de leeftijdsgroep van 55 tot 65 jaar. Op basis van de resultaten stellen we vast dat in het experiment de voorkeur voor herverdeling van het pensioenvermogen gemiddeld 50% bedraagt. 35% van alle personen heeft een dergelijke voorkeur. 33% van alle personen geeft de voorkeur aan minder herverdeling, en 32% geeft de voorkeur aan een herverdeling van meer pensioeninkomsten aan de partner na hun eigen dood.De voorkeur voor herverdeling naar nabestaandenpensioen hangt ook sterk af van persoonlijke kenmerken. Mannen hebben een significant sterkere voorkeur voor herverdeling dan vrouwen. Bovendien hebben toekomstgerichte, meer risicomijdende en meer altruïstische individuen een sterkere voorkeur voor herverdeling. Tot slot, met name wanneer werknemers de perceptie hebben dat hun partner meer toekomstgericht is, zijn ze bereid om meer te investeren in een partnerpensioen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners