Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Vertrouwen in pensioenfondsen, de publieke perceptie ervan en hun effect op vrijwillige deelname aan de derde pijler

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Mauro Mastrogiacomo (DNB, VU) hoort u meer over het onderzoek naar de determinanten van vertrouwen in het eigen pensioenfonds en het effect daarvan op de deelname aan de derde pijler. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Floor Goedkoop, Madi Mangan en Stefan Hochguertel (allen VU).

We onderzoeken de determinanten van vertrouwen in het eigen pensioenfonds en het effect daarvan op de deelname aan de derde pijler. Onze identificatie berust op exogene schokken van pensioenkortingen en indexatie, en de perceptie daarop. Middels deze instrumenten kan het effect van vertrouwen in pensioenfondsen op de deelname aan vrijwillige pensioensparen in de derde pijler in kaart worden gebracht. Daarnaast ontleden we de afzonderlijke effecten van leeftijd, geboortecohort en tijd bij het bepalen van vertrouwen in pensioenfondsen. Hierbij spreken we eerdere bevindingen van een positieve relatie met vertrouwen tegen. Dit onderzoek vindt een positief effect van vertrouwen op vrijwillig pensioensparen in de derde pijler. Dit vormt een stap in de richting van een causale interpretatie van de positieve correlaties die in eerdere studies werden gevonden. Tot slot vullen we het huidige debat over zelfstandigen en de voorbereiding op pensionering aan. Onze bevindingen suggereren dat de beslissing om zelfstandig te worden en daarmee voor een eigen pensioen te zorgen waarschijnlijk niet voortkomt uit de wens om uit de tweede pijler te stappen, aangezien diegenen die zelfstandig het pensioen regelen – waaronder zelfstandigen – hun pensioenfonds vertrouwen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners