Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Verantwoordelijkheidsverdeling sociale partners en fondsbestuur

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Prof. mr. drs. Mark Heemskerk en Prof. mr. René Maatman (beiden Radboud Universiteit) hoort u meer over de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van sociale partners en het pensioenfonds bij de stelselherziening. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Idealiter zijn sociale partners en pensioenfonds eensgezind over de aanstaande stelselherziening en zetten zij de noodzakelijke stappen in goed overleg. Toch kan de verantwoordelijkheidsverdeling onzekerheid meebrengen over wie bevoegd en verantwoordelijk is. Die kan leiden tot geschillen of zelfs tot een patstelling. Wij willen de vragen beantwoorden (i) welke besluiten en rechtshandelingen onderdeel zijn van de stelseltransitie en (ii) of de bevoegdheid tot het zetten van de noodzakelijk stappen berust bij sociale partners dan wel het pensioenfonds.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners