Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Tweede pijler, macro-prudentieel beleid en de financiële positie van zelfstandigen

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Mauro Mastrogiacomo (DNB / Vrije Universiteit Amsterdam) hoort u meer over Het effect van krediet restricties op de financiële positie van individuen buiten de tweede pijler. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Francesco Caloia en Stefan Hochguertel (beiden Vrije Universiteit Amsterdam).

Macro-prudentiële beleid voor de woningmarkt, en niet het verplichte pensioensparen, beïnvloeden de schuldpositie van Nederlandse huishoudens. Dit beleid raakt vooral groepen in de lagere inkomensklassen, waar zelfstandigen, buiten de tweede pijler, oververtegenwoordigd zijn. Ze zijn daardoor meer onderworpen aan kredietrestricties, op oudere leeftijd deelnemen aan de hypotheekmarkt en grotere schulden aangaan in vergelijking met werknemers.  Vele zelfstandigen zouden in de tweede pijler kunnen worden opgenomen, zonder een verslechtering van hun schuldpositie te hoeven verwachten, als krediet limieten prudentieel worden vastgesteld.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
B20210618_Achmea_logo_grey
Bekijk al onze partners