Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Stapelen van keuzes; interacties in keuzearchitectuur en tussen tijd en risico

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Jona Linde (Maastricht University) en Ingrid Rohde (Open Universiteit & University of Bonn) hoort u meer over hoe keuzes zoals hoog/laag pensioen of vast of variabel pensioen elkaar kunnen beïnvloeden en beïnvloed worden door de manier waarop die keuzes worden aangeboden. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

We laten zien dat (pensioen)keuzes meer beïnvloed worden door de presentatie wanneer opties gezamenlijk in plaats van apart worden aangeboden. Meer informatie over de cumulative gevolgen van verschillende opties zorgt voor minder beïnvloeding en wellicht betere keuzes.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners