Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Pensioenvoorbereiding van Nederlandse zzp’ers tijdens de coronacrisis

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Marleen Damman (Universiteit Utrecht & NIDI-KNAW) hoort u meer over ervaren implicaties van de coronacrisis voor het spaargedrag van zzp’ers in Nederland en de mate waarin Nederlandse zzp’ers hun pensioensparen als toereikend zien. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Gerbert Kraaykamp (Radboud Universiteit Nijmegen).

Ten tijde van crisis worden individuen in niet-standaard werkvormen – zoals zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) – vaak als eerste geraakt. De coronacrisis heeft echter mogelijk niet alleen invloed op de huidige positie van zzp’ers, maar kan naar verwachting ook invloed hebben op de mate waarin zzp’ers zich kunnen voorbereiden op een onzekere toekomst, zoals hun oude dag. Welke zzp’ers hebben met name negatieve implicaties van de coronacrisis ervaren voor hun (pensioen-) sparen? En in hoeverre hangt het ervaren van deze negatieve implicaties samen met de mate waarin zzp’ers hun financiële pensioenvoorbereiding als toereikend beschouwen? Tijdens deze presentatie wordt op deze vragen ingegaan aan de hand van data die begin 2021 zijn verzameld onder 1.722 Nederlandse zzp’ers in de leeftijd van 40-66 jaar.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners