Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Optimale inrichting van de Solidariteitsreserve

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Servaas van Bilsen (UvA), Antoon Pelsser (UM & UvA) en Roel Mehlkopf (Cardano) hoort u meer over de optimale inrichting van de solidariteitsreserve en een vergelijking met het voorstel van het CPB. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

De vier centrale onderzoeksvragen van dit project hebben betrekking op intergenerationele risicodeling via de solidariteitsreserve:<span “>

  1. Welke soorten risico’s kunnen via de solidariteitsreserve over generaties worden verdeeld? Overweeg in het bijzonder de mogelijkheden om het macro-langlevenrisico en het inflatierisico te delen. En wat zijn de economische argumenten om dat te doen in de wetenschappelijke literatuur?
  2. Wanneer draagt ​​de solidariteitsreserve in belangrijke mate bij tot intergenerationele solidariteit? En in welke mate is de solidariteitsreserve (die niet negatief mag zijn) in staat om het risico op discontinuïteit te begrenzen?
  3. Wat zijn de argumenten voor het opstellen van de regels met betrekking tot de wijze waarop de solidariteitsreserve wordt gevuld en de regels voor de verdeling van de middelen in de solidariteitsreserve? Zijn er belangrijke redenen waarom bepaalde soorten ontwerpen tot betere resultaten leiden dan andere?
  4. Wat is het theoretisch optimale ontwerp voor de solidariteitsreserve? Zou dit optimale ontwerp asymmetrische regels bevatten?
Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners