Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: NDC: een werkbaar alternatief voor Nederland?

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Casper van Ewijk (Tilburg University) hoort u meer over NDC pensioen en alternatieve mogelijkheden om pensioenen minder afhankelijk te maken van financiële markten. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Lex Meijdam (Tilburg University) en Eduard Ponds (APG, Tilburg University).

Het NDC pensioen is Niet-financieel Defined Contribution pensioen gefinancierd op omslagbasis binnen de eerste pijler. Dit pensioen omvat alle werkenden (incl. zzp’ers) en kan pensioenen minder afhankelijk maken van financiële markten en risicodeling tussen generaties versterken. Dit paper biedt een nadere verkenning van NDC, vergelijkt het alternatieve oplossingsroutes (bijv. versterking van AOW of alternatieven binnen de tweede pijler) , en bespreekt hoe NDC in Nederland ingevoerd zou kunnen worden.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners