Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: NDC: een werkbaar alternatief voor Nederland?

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Casper van Ewijk (Tilburg University) hoort u meer over NDC pensioen en alternatieve mogelijkheden om pensioenen minder afhankelijk te maken van financiële markten. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Lex Meijdam (Tilburg University) en Eduard Ponds (APG, Tilburg University).

Het NDC pensioen is Niet-financieel Defined Contribution pensioen gefinancierd op omslagbasis binnen de eerste pijler. Dit pensioen omvat alle werkenden (incl. zzp’ers) en kan pensioenen minder afhankelijk maken van financiële markten en risicodeling tussen generaties versterken. Dit paper biedt een nadere verkenning van NDC, vergelijkt het alternatieve oplossingsroutes (bijv. versterking van AOW of alternatieven binnen de tweede pijler) , en bespreekt hoe NDC in Nederland ingevoerd zou kunnen worden.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners