Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Invaren of niet: juridische en economische aspecten

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Casper van Ewijk, (emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam & Netspar) en Mark Heemskerk (hoogleraar Radboud Universiteit & advocaat Held Law) hoort u meer over:

  1. De laatste stand van de – interpretatie van de – wetgeving over de mogelijkheden om wel of niet in te varen.
  2. De economische overwegingen die bij de keuze tussen wel of niet invaren een rol kunnen spelen: wat zijn de gevolgen voor de deelnemers wanneer wel (of niet) wordt ingevaren?
  3. De interpretatie en bepaling van ‘onevenredig nadeel’ voor bepaalde groepen, een belangrijke uitzonderingsgrond voor invaren.

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel kunnen fondsen voor de keuze komen te staan om wel of niet in te varen. Hoewel overgang naar een premieregeling als standaard geldt, is het in bijzondere gevallen mogelijk om niet in te varen en de huidige uitkeringsovereenkomst voort te zetten. Dat geldt voor gesloten fondsen, maar kan ook actueel zijn voor andere fondsen bijvoorbeeld als blijkt dat de overgang onevenredig nadeel oplevert voor (groepen van) huidige deelnemers. Ook is er discussie over de mogelijkheden om het fonds alleen voor bepaalde groepen te sluiten, zoals gepensioneerden (‘carve out’).

In dit onderzoek gaan wij in op de economische en juridische gevolgen voor pensioenfondsen die niet of niet compleet invaren. Wij analyseren welke ruimte de (pensioen)wetgeving laat voor fondsen om niet in te varen en gaan in op de economische en juridische scenario’s en gevolgen indien pensioenfondsen besluiten niet in te varen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners