Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: De solidariteitsreserve juridisch ontrafeld

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Prof. Erik Lutjens en Prof. Herman Kappelle (beiden Vrije Universiteit Amsterdam) hoorde u meer over de eigendomsrechten op de solidariteitsreserve.

Het concept wetsvoorstel Toekomst pensioenen introduceert de solidariteitsreserve. De solidariteitsreserve is bij de nieuwe premieovereenkomst verplicht voor alle pensioenuitvoerders, bij de verbeterde premieovereenkomst alleen mogelijk voor verplichte bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenfondsen. Wij gaan in op de toepassing van de solidariteitsreserve bij een multi-employer fonds en bij een regeling met vrijstelling van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Wij bespreken of een verzekeraar de nieuwe premieovereenkomst met solidariteitsreserve wel kan of mag uitvoeren. En ook behandelen wij of er individuele aanspraken op de reserve kunnen zijn, bijvoorbeeld bij waardeoverdracht.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
B20160708_afm
Bekijk al onze partners