Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: De solidariteitsreserve juridisch ontrafeld

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Prof. Erik Lutjens en Prof. Herman Kappelle (beiden Vrije Universiteit Amsterdam) hoorde u meer over de eigendomsrechten op de solidariteitsreserve.

Het concept wetsvoorstel Toekomst pensioenen introduceert de solidariteitsreserve. De solidariteitsreserve is bij de nieuwe premieovereenkomst verplicht voor alle pensioenuitvoerders, bij de verbeterde premieovereenkomst alleen mogelijk voor verplichte bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenfondsen. Wij gaan in op de toepassing van de solidariteitsreserve bij een multi-employer fonds en bij een regeling met vrijstelling van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Wij bespreken of een verzekeraar de nieuwe premieovereenkomst met solidariteitsreserve wel kan of mag uitvoeren. En ook behandelen wij of er individuele aanspraken op de reserve kunnen zijn, bijvoorbeeld bij waardeoverdracht.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners