Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: De solidariteitsreserve juridisch ontrafeld

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Herman Kapelle (VU) en Erik Lutjens (VU) hoort u meer over de solidariteitsreserve genomen tot het vertrekpunt en de beoordeling van de implicaties voor het contract en voor de uitvoerders. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Een “intrinsiek” onderdeel -wettelijk als verplichting vastgelegd – van het nieuwe pensioencontract is solidariteitsreserve voor intergenerationele risicodeling. Dat is volgens de Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord een collectief vermogen, gevuld uit premies en rendement, waarmee risico’s over leeftijdsgroepen (huidige en toekomstige generaties) worden verdeeld. Met deze solidariteit zouden stabielere en gemiddeld hogere pensioenuitkomsten bereikbaar zijn. De uitwerking van de solidariteitsreserve moet in het pensioenreglement zijn opgenomen onder de randvoorwaarden dat de “spelregels” concreet vooraf worden vastgelegd, evenwichtig zijn en de reserve niet negatief kan worden. Ook bij de verbeterde premieregeling is een solidariteitsreserve mogelijk. Deze elementen roepen diverse juridische vragen op. Bij al die vragen nemen wij de solidariteitsreserve tot het vertrekpunt en beoordelen van daaruit de implicaties voor het contract en voor de uitvoerders.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners