De nieuwe regels voor pensioencommunicatie in de praktijk

Naar aanleiding van de resultaten organiseren de onderzoekers een workshop voor bestuurders van de betrokken pensioenfondsen en voor andere geïnteresseerden die betrokken zijn (geweest) bij de implementatie van het model Pensioen 1-2-3.

Onlangs is een Netspar Brief gepubliceerd waarin een twintigtal websites van pensioenfondsen zijn geanalyseerd op de gebruiksvriendelijkheid van Pensioen 1-2-3.

Netspar organiseert een workshop waarin we dieper op de resultaten ingaan en een aantal best practices presenteren. De workshop is bedoeld voor geïnteresseerden die betrokken zijn geweest bij de implementatie van Pensioen 1-2-3 in hun eigen organisatie.

De workshop wordt gegeven door de onderzoekers Leo Lentz en Henk Pander Maat en vindt plaats op woensdag 16 november van 14.00 uur – 16.30 uur in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners