Onzekerheid over de levenscyclus, werk, gezondheid en pensioen.

Op donderdag 21 december organiseert Netspar een gezamenlijke kick off conferentie van de projecten “Onzekerheid over de levenscyclus: implicaties voor pensioenen en spaargedrag” en “Werk, gezondheid en pensioen” bij DNB in Amsterdam.

Meer informatie over het programma kunt u op deze pagina vinden.

 

De arbeidsmarkt is flexibeler geworden, de ruimhartigheid van de welvaartsstaat neemt af, en pensioenuitkeringen staan onder druk als gevolg van de vergrijzing en de financiële crisis. Tegelijkertijd daalden de huizenprijzen en nemen de zorggerelateerde kosten voor huidige en toekomstige gepensioneerden toe door veranderingen in het zorg(verzekerings)stelsel. Steeds vaker krijgen individuen en huishoudens te horen dat ze bepaalde risico’s zelf moeten dragen.

In het project “Onzekerheid over de levenscyclus: implicaties voor pensioenen en spaargedrag” brengen we onzekerheden in kaart met betrekking tot inkomen, gezondheid, huizenprijzen, gezinsvorming en -ontbinding (echtscheidingen) gedurende de levenscyclus. Daarnaast onderzoeken we hoe deze onzekerheden de pensioenopbouw beïnvloeden, en hoe individuen hun gedrag aanpassen in reactie op voorgestelde of reeds geïmplementeerde beleidshervormingen en financiële schokken.

Het project “Werk, gezondheid en pensioen” analyseert verbanden tussen enerzijds de taken van werknemers, vitaliteit en ontwikkeling van het menselijk kapitaal en, anderzijds, de verschillende transities van werk naar pensioen en individuele gezondheid in de steeds dynamischer en flexibel wordende Nederlandse arbeidsmarkt.

In deze workshop presenteren we de eerste resultaten van deze twee projecten.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners