Kennisseminar en dialoogbijeenkomst toekomst pensioenen

Op 25 oktober 2021 organiseren KBO-Brabant en Netspar een interactief kennisseminar over het nieuwe pensioencontract. Het doel is het vergroten van kennis over de belangrijkste argumenten voor en tegen de inrichting van het nieuwe pensioencontract. Deelnemers gaan hierover met diverse deskundigen in dialoog.

 

 

Programma kennisseminar en dialoogbijeenkomst toekomst pensioenen
Datum/tijd: Maandag 25 oktober 2021, 13.00 – 17.15 uur
Locatie: Campus Tilburg University

13.00 – 13.30 uur Inloop
13.30 – 13.45 uur Welkomstwoord

Thema 1: Aanleiding, doel en nieuwe contract
13.45 – 13.55 uur Marike Knoef: Maatschappelijke ontwikkelingen en doel pensioenstelsel
13.55 – 14.05 uur Bas Werker: Keuzes nieuwe contract
14.05 – 14.35 uur Vragen & dialoog

14.35 – 14.50 uur Pauze

Thema 2: Alternatieve voorstellen
14.50 – 15.00 uur Rob de Brouwer: Alternatief pensioenstelsel, geen nieuwbouw maar renovatie
15.00 – 15.10 uur Jelle Mensonides: Voorwaarden waaronder een collectief stelsel kan werken
15.10 – 15.40 uur Vragen & dialoog

15.40 – 15.55 uur Pauze

Thema 3: Transitie
15.55 – 16.05 uur Theo Nijman: Transitie en wat betekent dat voor mensen, met name ouderen
16.05 – 16.35 uur Vragen en dialoog

16.35 – 17.15 uur Afronding & napraten

 

Op 25 oktober 2021 organiseren KBO-Brabant en Netspar een interactief kennisseminar over het nieuwe pensioencontract. Het doel is het vergroten van kennis over de belangrijkste argumenten voor en tegen de inrichting van het nieuwe pensioencontract. Deelnemers gaan hierover met diverse deskundigen in dialoog.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners