Invulling nieuwe pensioencontracten en transitie

Netspar en Pensioenfederatie organiseren samen een bijeenkomst met als onderwerp “Invulling nieuwe pensioencontracten en transitie.”

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de invulling van de nieuwe pensioencontracten en de transitie daarnaartoe.

De doelgroep bestaat uit pensioenfondsbestuurders, maar ook uit leden van meebeslissers, zoals verantwoordingsorganen of deelnemersraden.

13.30 – 13.35
Welkom door dagvoorzitter

13.35-14.15
Inrichting ouderdomspensioen
Bas Werker gaat in op de voorliggende keuzes binnen het ouderdomspensioen. Wat is de rol van beschermings- en overrendementen? Welke rol speelt de solidariteitsreserve? Hoe beoordeel je eigenlijk of een nieuwe regeling ‘goed’ is?

14.15-14.55   
Inrichting nabestaandenpensioen
Marcel Lever gaat in op de mogelijke keuzes die voorliggen binnen het nabestaandenpensioen. Wat wordt de dekking in het nieuwe stelsel? Wat gebeurt er met de opgebouwde aanspraken uit het oude stelsel? Hoe voorkom je dat er na einde dienstverband onverhoopt geen dekking is voor nabestaanden?

14.55-15.25       Pauze

15.15-16.05
Transitieplan
Leonne Jansen (FNV) gaat in op de aandachtspunten bij de vaststelling van een transitieplan. Welke voorrangsregels gelden er voor de verdeling van het fondsvermogen (inhaalindexatie, compensatie doorsnee, verhoging voor iedereen, initieel vullen solidariteitsreserve) en hoe wordt voldaan evenwichtige belangenafweging?

16.05-16.15
Afsluiting en vragen

16.15-17.00       Borrel

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners