AI en de toekomst van keuzebegeleiding

Tijdens deze bijeenkomst zullen we ingaan op wat AI voor de toekomst van keuzebegeleiding betekent en kan betekenen.
We delen de meest recente inzichten uit onderzoek over keuzebegeleiding en reflecteren op de rol van AI.

De middag staat ook in het teken van inspiratie opdoen van andere sectoren, leren van praktijkvoorbeelden over wat er al in de pensioensector gebeurt, en stil staan bij de ethische uitdagingen van AI-gebaseerde keuzebegeleiding.

Reeds bevestigde sprekers: Minou van der Werf (Maastricht Universiteit) Bas Donkers (Erasmus Universiteit), Jeroen Schepers (Technische Universiteit Eindhoven) en Lisa Bruggen (Netspar).

Het definitieve programma volgt snel. U kunt zich nu alvast registreren.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners