AI en de toekomst van keuzebegeleiding en pensioencommunicatie

Tijdens deze bijeenkomst zullen we ingaan op wat AI en de toekomst van keuzebegeleiding en pensioencommunicatie betekent en kan betekenen. We delen de meest recente inzichten uit onderzoek over keuzebegeleiding en reflecteren op de rol van AI.

De middag staat ook in het teken van inspiratie opdoen van andere sectoren, leren van praktijkvoorbeelden over wat er al in de pensioensector gebeurt en stilstaan bij de ethische uitdagingen van AI-gebaseerde keuzebegeleiding.

 

13.30 – 13.45
Welkom door Lisa Bruggen (dagvoorzitter)

13.45-14.15
Minou van der Werf (Maastricht University)
“De (on)mogelijkheden van AI: een blik op geautomatiseerd financieel advies en keuzebegeleiding”

AI kan nieuwe mogelijkheden bieden om keuzebegeleiding te verbeteren en activatie van deelnemers te vergroten. Een voorbeeld is AI in geautomatiseerd financieel advies en keuzebegeleiding, wat de toegang tot en betrokkenheid van deelnemers zou kunnen vergroten, vooral voor diegenen met een beperkt inkomen. Desalniettemin rijzen er ook ethische vraagstukken die zorgvuldig moeten worden aangepakt. Welke dilemma’s spelen hierbij een rol en hoe kunnen deze uitdagingen worden aangepakt?

14.15-14.45
Jeroen Schepers (Technische Universiteit Eindhoven)
“Klantadvies door medewerkers en technologie: Op zoek naar de juiste combinatie”

In het adviseren van klanten en het beantwoorden van hun vragen wordt steeds meer gebruik gemaakt van slimme technologie. Vooral ontwikkelingen in artificial intelligence (AI) maken op maat gemaakte service-ervaringen mogelijk die 24/7 beschikbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn spraakbots in callcenters, chatbots op websites, en interactieve dashboards op smartphones die de potentie hebben om klanten zo te informeren zodat ze zelf beslissingen kunnen (en durven te) nemen. In deze presentatie zal ik resultaten delen uit onderzoek in andere sectoren; deze bevindingen geven praktische inzichten in hoe organisaties, werknemers en technologie samen de beste service voor klanten kunnen leveren.

14.45-15.15
Pauze

15.15-15.30
Frank Harmsen en Nadine Beks van Raaij (PNA)
“Dat kan makkelijker. Pensioencommunicatie vereenvoudigen met behulp van AI.”

Wanneer was de laatste keer dat je een brief van een pensioenfonds of een overheidsinstelling las en de boodschap in één keer volledig begreep? Precies. En daar hebben meer mensen last van. Aanleiding om onderzoek te doen naar deze problematiek én bij te dragen aan een oplossing: het transformeren van complex jargon naar begrijpelijke taal voor iedere burger met behulp van Artificial Intelligence. Nadine Beks van Raaij en Frank Harmsen presenteren de resultaten van dit onderzoek in de vorm van de slimme communicatieassistent, HIP: Helder, Intelligent en Productief. Deze tool helpt de gebruiker teksten te versimpelen, op basis van wetenschappelijk onderbouwde en bewezen strategieën en met behulp van een zogenaamd Large Language Model.

15.30-16.00
Ron Jongen en Chris Veerkamp, (Innovators van de APG GroeiFabriek)
“De praktijk van innoveren  met Gen AI”

De APF GroeiFabriek neemt het publiek mee in de praktische kant van innoveren met Gen AI toepassingen voor pensioendeelnemers. Vanuit het proces, de kansen, de uitdagingen en oplossingen laten zij zien wat Gen AI kan betekenen voor het helpen van deelnemers in hun pensioenreis.

16.00-16.15
Discussie

16.15-16.45
Bas Donkers(Erasmus University)
“AI advisering: “Wisdom of the few or stupidity of the crowd”

De term kunstmatige intelligentie suggereert dat we te maken hebben met denkende systemen. In werkelijkheid zijn de meeste AI systemen gebaseerd op het herkennen van patronen in grote hoeveelheden data. Met grote hoeveelheden data kan dat verrassend “intelligente” uitkomsten opleveren.

Groot nadeel is het risico dat fouten uit het verleden zichzelf in stand houden. Als ZZP’ers in het verleden te weinig pensioen opbouwden dan kan dat doorwerken in advies voor ZZP’ers die nu keuzes maken. Grote taalmodellen lijken iets meer richting advisering op het proces te zitten dan op echte keuzes, maar deze modellen bevatten informatie over pensioensystemen uit de hele wereld (met een bias richting de VS). Het is maar de vraag hoe betrouwbaar een dergelijk advies gaat zijn voor de in ontwikkeling zijnde Nederlandse context.

Door AI systemen advies te laten geven op basis van de relevante context en niet alles wat in het model zit, kunnen grote stappen gezet worden.

16.45-17.00

Afsluiting Lisa Bruggen

17.00-17.30 Borrel

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners