“Presentatievorm minder belangrijk dan methode en individuele kenmerken”

Nieuwe wetgeving verplicht pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen om minstens eens in de vijf jaar de risicohouding vast te stellen. Hoe een dergelijk risicopreferentieonderzoek wordt gepresenteerd (de presentatievorm) zou het niveau van de gemeten risicoaversie kunnen beïnvloeden en daarmee de beleggingsstrategieën voor diverse groepen. We onderzoeken of dit het geval is onder pensioenfondsdeelnemers in de bouwsector. We bestuderen of risicovoorkeuren gemeten met een serious game anders zijn dan risicovoorkeuren gemeten met een traditionele vragenlijst. We bestuderen drie veelgebruikte methodes om risicovoorkeuren te meten: choice sequence, single choice en convex time budgets.

 

 

Kernboodschap voor de sector

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners