In Nederland zullen met de komst van de WTP veel pensioenregelingen als SPR of FPR worden uitgevoerd. Binnen beide zijn er keuzemogelijkheden voor sociale partners. Daarnaast kunnen ondernemingen het pensioen voor hun werknemers in de 3e pijler blijven regelen. Een belangrijke motivatie voor sociale partners om voor een bepaald type regeling te kiezen, zijn de veronderstelde voordelen van collectiviteit en solidariteit. Momenteel bereiden pensioenfondsen de implementatie van de nieuwe regelingen voor. Er is daardoor ook beter zicht op de grootte van de feitelijke voordelen in de praktijk. Dit onderzoek wil een analyse maken van de daadwerkelijke grootte van de baten en kosten van de nieuwe regelingen.

De centrale vragen zijn: (1) welke elementen van collectiviteit en solidariteit onderscheiden we in de nieuwe pensioencontracten, en (2) wat zijn de kosten en baten van deze elementen?

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners