“Het is onvermijdelijk dat toekomstige ontwikkelingen op de financiële markten invloed zullen hebben op deze transitie”

De transitie van het huidige stelsel naar het nieuwe pensioencontract betekent een overstap van een uitkeringsregeling naar een premieregeling. Dit betekent dat pensioenfondsen het collectieve vermogen moeten toedelen aan persoonlijke pensioenvermogens en een solidariteitsreserve. Deze toedeling is gevoelig voor fondsspecifieke veronderstellingen (zoals de initiële dekkingsgraad en de leeftijdsopbouw van het deelnemersbestand), economische omstandigheden (rentetermijnstructuur) en beleidsmatige veronderstellingen (zoals de ultimate forward rate (UFR)). De vraag is nu hoe we met deze gevoeligheden om moeten gaan in de overgangsperiode voor het nieuwe pensioenstelsel.

 

Kernboodschap voor de sector

 

Rekentool

Klik hier om de gebruikte rekentool voor de standaardmethode te openen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners