De vergrijzing van de bevolking vermindert het rendement op omslagfinanciering, terwijl de lage rente het rendement op kapitaaldekking drukt. Dit paper onderzoekt rendement, risico en de meest aantrekkelijke mix van omslagfinanciering en kapitaaldekking. Enerzijds is het verwachte rendement op kapitaaldekking hoger dan op omslagfinanciering, mede door de vergrijzing van de bevolking. Anderzijds zijn omslaggefinancierde pensioenen stabieler dan kapitaalgedekte pensioenen, want de groei van de loonsom is minder onzeker dan het rendement op basis van 50% belegging in vastrentende waarden en 50% in zakelijke waarden. Een combinatie van omslagfinanciering en kapitaaldekking is maatschappelijk gewenst vanwege de diversificatie van demografische en financiële risico’s. Bij een gemiddelde afkeer van risico is een verschuiving naar meer omslagfinanciering alleen aantrekkelijk bij een hoge mate van risico-aversie. Hierbij is geen rekening gehouden met inkomensherverdeling binnen generaties of met overgangseffecten bij aanpassing van de mix.

Hier vindt u een achtergronddocument.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners