Kan gedeeltelijke pensionering helpen om het arbeidsaanbod te vergroten?

Het overheidsbeleid is erop gericht om ouderen langer te laten werken. De belangrijkste maatregel is het verhogen van de AOW-leeftijd. Niet iedereen is echter bereid of in staat om voltijds te werken tot de hogere wettelijke pensioenleeftijd. Kan gedeeltelijke pensionering de oplossing zijn? In dit artikel wordt onderzocht hoe de beslissingen om met pensioen te gaan, deeltijds te werken of voltijds te werken veranderen wanneer de wettelijke pensioenleeftijd wordt verhoogd, wanneer verschillende gedeeltelijke pensioenmogelijkheden worden ingevoerd en wanneer gedeeltelijke pensionering wordt gesubsidieerd met een hoger loon of meer dan actuarieel eerlijke pensioenopbouw.

Figuur: Het aandeel werknemers dat minder uren wil werken, is sinds de verhoging van de AOW-leeftijd in 2013 toegenomen onder 65-plussers.

 

Kernboodschap voor de sector

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners