Het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel vereist dat pensioenuitvoerders een passend beleggingsrisicoprofiel bepalen voor verschillende groepen deelnemers, afhankelijk van hun vermogen om beleggingsrisico te dragen (risicocapaciteit) en hun risicovoorkeuren (risicotolerantie) (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2020). Hoewel het meten van risicovoorkeuren goed ingeburgerd is, is er behoefte aan een goed ingeburgerde maatstaf voor risicocapaciteit (in het Nederlands: risicodraagvlak) die pensioenfondsen en verzekeraars kunnen toepassen.

Dit topicality project heeft tot doel de risicocapaciteit over de levenscyclus nauwkeurig te meten voor verschillende groepen (geslacht, inkomenspositie en sector) met behulp van unieke administratieve gegevens voor de gehele Nederlandse bevolking. We bespreken eerst het concept van risicocapaciteit en manieren om dit te meten volgens de economische literatuur. Vervolgens documenteren we met behulp van de besproken methoden om risicocapaciteit te meten, risicocapaciteit over de levenscyclus voor verschillende bevolkingsgroepen in Nederland (geslacht, positie in de inkomensverdeling en sector). Hiervoor maken wij gebruik van unieke gegevens op individueel niveau van het CBS, beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek, waaronder fiscale aangiften inkomen en vermogen (incl. huisvesting) en loonadministratie van gewerkte uren en sector.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
B20210618_Achmea_logo_grey
Bekijk al onze partners