Het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel vereist dat pensioenuitvoerders een passend beleggingsrisicoprofiel bepalen voor verschillende groepen deelnemers, afhankelijk van hun vermogen om risico te dragen (risicodraagvlak) en hun risicovoorkeuren (risicotolerantie). De inrichting van het nieuwe pensioenstelsel heeft daarmee rechtstreeks impact op het risico en pensioen van de deelnemers. Deelnemers hebben op dit moment echter nauwelijks inzicht in de omvang van belangrijke levensgebeurtenissen.

Een Netspar CLICKNL Impulse Grant heeft het mogelijk gemaakt om een eerste versie van de Pensioenvergelijkingstool te ontwikkelen. Deze tool geeft mensen inzicht in hoeveel pensioen en ander vermogen zij hebben opgebouwd en hoe zij ervoor staan in vergelijking met anderen. Of iemand goed op weg is, laat de tool zien doordat die een bijzondere set aan data gebruikt: gedetailleerde CBS-microdata waarmee mensen zich kunnen vergelijken met referentiegroepen, o.a. sector, inkomenspositie, geslacht. De pensioenvergelijkingstool geeft mensen daarmee als het ware de mogelijkheid om mee te kijken over de schouder van de buren.

Het doel van dit topicality onderzoek is om de financiële gevolgen van een levensgebeurtenis (o.a. scheiden, verliezen van een baan, arbeidsongeschiktheid) nauwkeurig te bepalen. De resultaten komen ter beschikking in de pensioenvergelijkingstool waarmee we een data infrastructuur ontwikkelen die kan worden gebruikt door de pensioenpraktijk en wetenschappers voor het in kaart brengen van risico capaciteit en doorrekenen van (pensioen)beleid.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners