De komende jaren bereiden pensioenfondsen en sociale partners de invoering van het nieuwe pensioenstelsel voor. Om hen te helpen bij de beslissingen die ze moeten nemen, publiceert Netspar een serie Board Briefs die overzicht, achtergrondinformatie en duiding bieden. Ze zijn bedoeld als basis voor gesprekken en afwegingen.

Volgens de Wet toekomst pensioenen (WTP) zal de nieuwe pensioenopbouw plaatsvinden onder een premieregeling. Bestaande opbouw gaat in veel gevallen over naar het regime van de nieuwe premieregeling (‘invaren’). De WTP kent twee contractvormen: de solidaire premieregeling (SPR) en de flexibele premieregeling (FPR). Beide contractvormen zijn gebaseerd op een voor uitkering bestemd vermogen dat na pensioeningangsdatum levenslang tot uitkering komt. Ook in de SPR wordt pensioenopbouw dus geadministreerd in het voor de pensioenuitkering van een deelnemer gereserveerde vermogen; soms aangeduid als het ‘persoonlijke vermogen’. Risicodeling tussen bestaande deelnemers wordt primair vormgegeven door te werken met beschermingsrendementen en het toedelen van overrendementen. Daarnaast bevat de SPR een verplichte solidariteitsreserve ten behoeve van risicodeling met toekomstige deelnemers. In tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd, zorgt met name de vormgeving van de beschermings- en overrendementen1 voor solidariteit en, daarmee, stabiele(re) pensioenuitkeringen.

Te nemen besluit

Overwegingen

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners