Elk kwartaal publiceert DNB een geactualiseerde versie van de Uniforme Scenarioset. Binnen de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) heeft deze scenarioset meerdere toepassingen en ook meer dan onder het FTK. Onder anderen bij de vaststelling van het (collectieve) beleggingsbeleid, de communicatie over pensioeninschattingen en de keuzes van sociale partners omtrent evenwichtigheid van de transitie wordt deze scenarioset gebruikt. Het is daarom van belang inzicht te krijgen in de implicaties van periodieke wijzigingen in de set en de wijze waarop fondsen daarmee om kunnen gaan. Dit betreft zowel de zogenaamde P-set als de Q-set.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners