Op maandag 9 maart vond het jaarlijkse Match Making Event plaats waar onderzoekers en praktijkprofessionals met elkaar in contact gebracht werden. Presentaties zijn alleen beschikbaar voor medewerkers van Netspar-partners en zijn op te vragen bij Sylvia van Drogenbroek (s.vandrogenbroek@uvt.nl)

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners