“Communicatie moet huidige en nieuwe pensioentoedeling verduidelijken”

Onder de nieuwe Pensioenwet wordt collectief vermogen tijdens een transitieperiode toegedeeld naar individuele vermogens. Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om deelnemers vooraf te informeren over de gevolgen van de veranderingen. Het is de bedoeling dat alle betrokkenen het verwachte pensioen in de huidige en nieuwe regeling kunnen vergelijken om een beeld te krijgen van de gevolgen van de veranderingen. In dit artikel presenteren we een kader waarmee pensioenfondsen voorafgaande aan de transitie de communicatie over dit toedelingsproces kunnen vormgeven. We geven aan welke doelen kunnen worden nagestreefd en hoe deze te bereiken. Tot slot bieden we concrete communicatieadviezen.

 

Kernboodschap voor de sector

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners