Binnen de verbeterde premieregeling krijgen deelnemers voor pensioendatum de keuze voor een vaste of variabele uitkering. Hiertoe hanteren pensioenfondsen standaardmodellen en een voorgeschreven berekeningsmethodiek. Deelnemers zien daarin het verwachte pensioen, pensioen ‘in goed’ en ‘in slecht’ weer. Daarmee krijgen deelnemers echter nog geen inzicht in de jaar-op-jaar volatiliteit van de uitkeringen. Door middel van ‘experience’ sampling waarbij je het verloop van een beperkt aantal scenario’s laat zien en ervaren door deelnemers, verkrijgen zij mogelijk meer inzicht wat kan helpen bij het maken van een voor hen goede keuze.

Doelstelling van het onderzoek is om te kijken in hoeverre de deelnemer bij de oriëntatie en de voorlopige keuze is te ondersteunen met de methodiek van experience sampling. Het onderzoek vergelijkt aan de hand van een experimentele opzet twee subgroepen waarbij aan de ene de bestaande praktijk wordt voorgelegd en de ander de nieuwe methodiek van experience sampling.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners