Omdat het Nederlandse pensioenstelsel de komende jaren zal veranderen van een Defined Benefit (DB) naar een Defined Contribution (DC) systeem, valt er veel te leren van nationale en internationale pensioeninstellingen die DC-producten aanbieden. Eerder behandelden we de resultaten van veertien kwalitatieve interviews met communicatieprofessionals van DC-pensioeninstellingen in Nederland (rapport 1). Dit rapport, Rapport 2, beschrijft de resultaten van vijftien interviews met communicatieprofessionals van pensioeninstellingen in Australië, Canada, Chili, Denemarken, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners