De komende jaren bereiden pensioenfondsen en sociale partners de invoering van het nieuwe pensioenstelsel voor. Om hen te helpen bij de beslissingen die ze moeten nemen, publiceert Netspar een serie Board Briefs die overzicht, achtergrondinformatie en duiding bieden. Ze zijn bedoeld als basis voor gesprekken en afwegingen.

Sociale partners staan, in samenspraak met pensioenuitvoerders, voor vele nieuwe keuzes als het gaat om de inrichting van het nabestaandenpensioen. Welke keuzes zijn er te maken met het oog op de Wet toekomst pensioenen? Hoe zit het met de aansluiting tussen de opbouwfase en uitkeringsfase? En welke mogelijkheden zijn er om een dubbele dekking te voorkomen?

Vragen op de bestuurstafel die beantwoord worden:

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners