In deze paper vergelijken we de pensioenstelsels in Nederland en IJsland vanuit juridisch, fiscaal en economisch perspectief. Het aantal werkenden (zowel werknemers als ondernemers) in Nederland dat geen of onvoldoende pensioen opbouwt, is de afgelopen jaren toegenomen. Dit in tegenstelling tot IJsland, waar een dergelijk probleem niet bestaat, met name vanwege de verplichte pensioenopbouw voor alle werkenden.

Dit paper schetst de relevante verschillen tussen het Nederlandse en het IJslandse pensioenstelsel met als mogelijk doel het aantal ondernemers dat pensioen opbouwt, te vergroten. In Nederland zijn verschillende voorstellen gedaan om de pensioenopbouw van ondernemers te vergroten, zoals ‘auto-enrollment met opting-out’ en vrijwillige deelname aan tweede pijler pensioenregelingen. De Nederlandse politiek is tot op heden geen voorstander van het invoeren van verplichte pensioenopbouw voor alle werkenden, zoals in IJsland. Het IJslandse pensioenstelsel kent nog een aantal andere aspecten die kunnen bijdragen aan het vergroten van het aantal ondernemers dat pensioen opbouwt. Bijvoorbeeld een verplichte bijdrage van de werkgever of opdrachtgever in de derde pijler als de ondernemer kiest voor een derde pijler pensioenproduct, een vrije keuze van pensioenuitvoerder en/of verschillende mogelijkheden om tijdens het leven opgebouwd pensioenkapitaal op te nemen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners