“Sociale preferenties zijn gebaseerd op altruïsme, wederkerigheid en eigen belang”

Met de invoering van het nieuwe pensioencontract kiezen veel bedrijfstakpensioenfondsen voor de solidaire premieregeling met een prominente rol voor de gezamenlijke buffer (‘solidariteitsreserve’). Maar, in hoeverre steunen de deelnemers deze buffer en wordt dit draagvlak bepaald door sociale preferenties? We onderzochten dit met een representatieve steekproef onder de deelnemers van de 38 grootste bedrijfstakpensioenfondsen.

 

 

KERNBOODSCHAP VOOR DE SECTOR

• Bij de inrichting van, en communicatie over, bufferregels zouden fondsen rekening moeten houden met de sociale preferenties van hun deelnemers.
• Wanneer veel deelnemers gericht zijn op hun eigen belang en wederkerigheid, kunnen fondsen aan dit eigen belang appelleren door te onderstrepen dat de buffer twee kanten op werkt. In de nu gekozen invulling is dat veelal namelijk niet het geval.
• Meer fondsen zouden kunnen benadrukken dat de buffer bij tegenvallers anderen helpt.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners