“Het ontbreken van een duidelijke definitie maakt het lastig om dit probleem doeltreffend aan te pakken”

Er is geen duidelijke en algemene definitie van inertie. Dit heeft als gevolg dat pensioendeelnemers die hun situatie bekijken en besluiten om hun pensioen ongewijzigd te laten ten onrechte kunnen worden aangemerkt als inert. Een duidelijker beeld van wat inertie is en welke mensen inert zijn, helpt pensioenexperts om deelnemers beter te informeren over veranderingen in hun pensioen en advies op maat te geven. Gegevens over inertie vanuit de zorgverzekeringsmarkt bieden in dit opzicht nuttige aanknopingspunten.

 

Kernboodschap voor de sector

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners