Dit onderzoek rapporteert de uitkomsten van interviews met negen Nederlandse pensioenfondsen en fiduciair managers (de zes pensioenfondsen beheren €342 miljard, circa 26% van het totale pensioenvermogen in Nederland) en vijf Canadese (de vier pensioenfondsen beheren $203 miljard, circa 9% van het totale pensioenvermogen in Canada) over hun beleggings- en managementcriteria ten aanzien van illiquide activa. Nederlandse pensioenfondsen beleggen gemiddeld 14% van hun portefeuilles in illiquide activa en Canadese pensioenfondsen 34%. Pensioenfondsen geven aan dat illiquide beleggingen voordelen opleveren voor de totale portefeuille vanwege de aantrekkelijke risico/rendementsverhouding, het diversificatiepotentieel en mogelijkheden voor het afdekken van risico’s met betrekking tot pensioenverplichtingen. Nederlandse pensioenfondsen maken meestal gebruik van asset/liability management studies om de optimale allocatie naar illiquide activa te bepalen, terwijl Canadese pensioenfondsen soms afwijken van de beoogde allocatie afhankelijk van de haalbaarheid van een vooraf vastgesteld doelrendement op illiquide beleggingen. Pensioenfondsen in beide landen hebben meestal een maximale allocatie naar illiquide beleggingen vastgesteld. De meeste pensioenfondsen hebben een liquiditeitsbeleid om ervoor te zorgen dat ze cash vrij kunnen maken indien nodig. Dat doen ze door het aanhouden van een cash-buffer, gebruik van repomarkten en  securitieslending. Daarnaast hanteren ze veelal een volgorde voor de verkoop van posities in tijden van turbulente markten om daarmee liquide middelen vrij te maken. Ook voeren de meeste pensioenfondsen stress-testen uit ten aanzien van de liquiditeitspositie. We hebben vier best practices geformuleerd op basis van de uitkomsten van de interviews.

Copyright notice: © 2021 PMR. All rights reserved.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners