Recente pensioenhervormingen, technologische innovaties en de Covid-crisis hebben een grote impact op onze samenleving. Deze voortdurende veranderingen hebben de vraag naar vaardigheden op de arbeidsmarkt fundamenteel veranderd en vormen een ernstige bedreiging voor de employability van oudere werknemers tot aan hun pensionering en zullen waarschijnlijk pensioengedrag en ook spaargedrag beïnvloeden. Terwijl eerdere literatuur over pensionering en pensioencommunicatie zich vooral richtte op de cruciale vraag of mensen in staat zijn om financiële informatie te verwerken, is er weinig bekend over hoe pensioencommunicatie en pensioenhervormingen werknemers bewegen om ruim voordat ze met pensioen gaan andere keuzes te maken voor hun loopbaanontwikkeling, en welke investeringen in menselijk kapitaal nodig zijn om de employability op peil te houden.

Het doel van dit onderzoeksproject is dan ook drieledig. Als eerste zullen we de vraag beantwoorden welke rol verschillende soorten pensioeninformatievoorziening spelen bij late loopbaaninvesteringen en spaarintenties, door middel van een veldexperiment. Ten tweede zullen we in detail onderzoeken in hoeverre pensioenhervormingen in combinatie met technologische veranderingen de werkgelegenheid, het pensioen- en spaargedrag van oudere werknemers in Nederland beïnvloeden, en hoe deze interactie het effect van pensioenhervormingen kan versterken. Tenslotte zullen we onderzoeken hoe werknemers gemotiveerd kunnen worden om te blijven investeren in hun menselijk kapitaal. Dit project introduceert 2 veldexperimenten waarvan de opzet al is overeengekomen met partners in het veld na zorgvuldig overleg om de haalbaarheid binnen de projectduur te waarborgen. Bovendien zal het gebruik maken van stated preferences experimenten die recentelijk zijn uitgevoerd.

Dit project wordt gefinancierd door en uitgevoerd onder auspiciën van Instituut Gak.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners