“Toenemende druk om over te werken vraagt om gunstige werkomstandigheden”

Een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking in de geïndustrialiseerde landen maakt lange dagen, waarbij steeds meer wordt overgewerkt. Dat helpt om het tekort aan arbeidskrachten op te vangen dat ontstaat door vervroegde uittreding en de verouderende beroepsbevolking. Er moet echter een evenwicht worden gevonden tussen de werkbelasting en de noodzaak voor werknemers om tot hun pensioen inzetbaar te blijven. De vraag is dus hoe we overwerken minder belastend en stressvol kunnen maken. Aan de hand van een online vragenlijst die is ongevuld door ongeveer 22.200 respondenten hebben we onderzocht hoe werkomstandigheden, leeftijd en gezondheid van invloed zijn op de bereidheid van werknemers in de Nederlandse publieke sector om over te werken.

 

Kernboodschap voor de sector

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners