Langetermijnbeslissingen op financieel gebied, zoals binnen de pensioencontext, worden gekenmerkt door hun complexiteit en het feit dat de gevolgen ervan slechts in de verre toekomst te merken zijn. We beargumenteren dat bij het maken van dit soort beslissingen, het gebruik van “emotional decision heuristics” van groot belang is. Het doel van dit artikel is om kennis over emoties in het algemeen, en in het bijzonder wanneer het gaat om financiële beslissingen voor de lange termijn, te vergroten. Meer kennis over emoties op het gebied van langetermijnbeslissingen op financieel gebied zal uiteindelijk helpen om, bijvoorbeeld, pensioendeelnemers meer betrokken te krijgen bij hun pensioenplanning. We definiëren emoties, maken onderscheid tussen emoties en de termen
gevoelens en gemoedstoestand, geven het verschil aan tussen basale en niet-basale emoties en presenteren verschillende manieren om emoties te classificeren. Emoties kunnen worden gemeten en dat gebeurt op verschillende manieren. Verschillende technieken om emoties te meten worden vergeleken. Dit varieert van het meten van hersenactiviteit, het observeren van gezichtsuitdrukking en het bestuderen van tekst tot “self-report survey”-methodes. We geven voorbeelden van verschillende studies die kijken naar de rol van emoties binnen de pensioencontext en vatten de belangrijkste bevindingen van drie lopende onderzoeksprojecten samen over emoties en pensioenplanning. Daaruit blijkt dat het schrijven over pensioen tot emotiegeladen teksten leidt, dat de ontstane emoties afhangen van of pensioenplanning wordt gezien als willekeurig of meer met kennis te maken heeft. Ook zien we dat voor ouderen, positieve emoties intenser zijn en negatieve emoties minder intens vergeleken met jongeren. Bovendien tonen de resultaten aan dat emoties en vooral de emotie angst een belangrijke rol spelen bij pensioenplanning en een effect hebben op het gedrag van deelnemers. Dit heeft implicaties voor beleidsmakers, pensioenaanbieders en financieel adviseurs, want door rekening te houden met emoties in hun wijze van communiceren naar deelnemers kan negatief sentiment afnemen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners