“Ethische instrumenten en kaders kunnen de implementatie van op AIgebaseerd advies faciliteren ”

Consumenten dienen goed geïnformeerd te zijn over hun financiële situatie zodat ze actie kunnen ondernemen wanneer die verandert. Geautomatiseerd financieel advies kan de toegang van consumenten tot financieel advies vergroten en daarmee ook hun financiële welzijn. Hoewel dergelijk geautomatiseerd financieel advies al bestaat voor diverse financiële producten, is er nog geen holistisch, geautomatiseerd financieel advies op de markt. Deze volgende stap vraagt om een definitie van goed geautomatiseerd financieel advies als basis voor adviserende algoritmes alsmede een kader voor het overwegen van mogelijke ethische problemen bij de implementatie van dergelijk advies. Voor deze studie onderzochten we beide uitdagingen.

 

 

KERNBOODSCHAP VOOR DE SECTOR

• Pas al tijdens de ontwerpfase een ethisch perspectief toe op geautomatiseerd financieel advies om de problemen die het gebruik van geautomatiseerde diensten in gevaar kunnen brengen van tevoren aan te pakken.
• Organisaties kunnen het door ons ontwikkelde kader AI4 Ethical Financial Services (AI4ES) gebruiken om ethiek grootschalig te integreren binnen hun financiële diensten.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners