Het Nederlandse pensioenstelsel heeft onlangs aanzienlijke veranderingen ondergaan, waardoor burgers meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen pensioenplanning. Hoewel deze verschuiving sommige burgers sterker maakt, brengt het aanzienlijke uitdagingen met zich mee voor anderen, vooral voor degenen die onder financiële druk staan. Het doel van dit project is om te begrijpen hoe beleidsmakers de voorkeuren van deze mensen beter kunnen begrijpen en er rekening mee kunnen houden, zodat ze niet worden gemarginaliseerd in het nieuwe pensioenkader. Het onderzoek richt zich op het beoordelen van hun risicovoorkeur-maatstaven, het begrijpen van hun interpretaties van onzekere pensioenuitkomsten en het analyseren van hun dagelijkse besluitvormingsprocessen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners