Keuzevrijheid en maatwerk behoren tot de kernthema’s van de hervormingsplannen voor het aanvullend pensioen. Zowel door keuzevrijheid als door maatwerk kunnen we differentiatie vormgeven en het pensioencontract beter afstemmen op karakteristieken van de deelnemer zoals leeftijd of al opgebouwd pensioen. Dit paper gaat allereerst in op de definities van keuzevrijheid en maatwerk en combinaties van beide. Ook geven we overwegingen om te kiezen voor maatwerk of juist voor keuzevrijheid. Vervolgens geven we een overzicht van bestaande vormen van keuzevrijheid en maatwerk en van bestaande inzichten over behoefte aan en gebruik van keuzevrijheid onder deelnemers. Ook onderzoeken we welke keuzemogelijkheden en maatwerk denkbaar zijn. Daarbij bespreken we voorbeelden uit de perspectiefnota van het kabinet en ervaringen uit het buitenland. We schenken aandacht aan de vraag hoe keuzevrijheid en maatwerk kunnen worden ingepast in de verschillende contractvarianten die in de toekomstdiscussie een rol spelen. Tot slot gaan we in op uitvoerbaarheid en zorgplicht en doen aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners