Het algemeen pensioenfonds en de taakafbakening

Het voornemen is om per 1 januari 2015 een Algemeen pensioenfonds in te voeren. Een wetsvoorstel ligt momenteel bij de Raad van State voor advisering. In deze paper bespreekt Ivor Witte de gevolgen van het invoeren van het algemeen pensioenfonds vanuit de bestaande regeling van taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars. Een deel van die regeling, de domeinafbakening, zal namelijk niet op het Algemeen pensioenfonds van toepassing zijn. Dat heeft gevolgen voor de bestuurders en aanspraak- en pensioengerechtigden van pensioenfondsen in liquidatie. Ook kan het invoeren van het Algemeen pensioenfonds leiden tot grensgeschillen met bestaande bedrijfstakpensioenfondsen. Verzekeraars krijgen te maken met een nieuwe uitvoerder, die nieuwe mogelijkheden heeft. Eveneens is het invoeren van het Algemeen pensioenfonds van belang voor het toezicht op de taakafbakening. Voor dit alles doet de paper op basis van een analyse concrete aanbevelingen met betrekking tot het invoeren van het Algemeen pensioenfonds.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
View all partners