Het algemeen pensioenfonds en de taakafbakening

Het voornemen is om per 1 januari 2015 een Algemeen pensioenfonds in te voeren. Een wetsvoorstel ligt momenteel bij de Raad van State voor advisering. In deze paper bespreekt Ivor Witte de gevolgen van het invoeren van het algemeen pensioenfonds vanuit de bestaande regeling van taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars. Een deel van die regeling, de domeinafbakening, zal namelijk niet op het Algemeen pensioenfonds van toepassing zijn. Dat heeft gevolgen voor de bestuurders en aanspraak- en pensioengerechtigden van pensioenfondsen in liquidatie. Ook kan het invoeren van het Algemeen pensioenfonds leiden tot grensgeschillen met bestaande bedrijfstakpensioenfondsen. Verzekeraars krijgen te maken met een nieuwe uitvoerder, die nieuwe mogelijkheden heeft. Eveneens is het invoeren van het Algemeen pensioenfonds van belang voor het toezicht op de taakafbakening. Voor dit alles doet de paper op basis van een analyse concrete aanbevelingen met betrekking tot het invoeren van het Algemeen pensioenfonds.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners