Toezichtregels: Bijdrage aan of belemmering voor betere pensioenbescherming

Het onderzoek heeft ten doel:

  • De toezichtregels te inventariseren die gelden voor pensioenverzekeraars, pensioenfondsen, andere pensioenuitvoerders en andere betrokkenen in de uitvoering van pensioenregelingen (pensioenuitvoeringsbedrijven), te beginnen met EU-regels, afdalend naar nationaal wettelijke invulling en vervolgens naar beleidsregels van toezichthouders, inclusief relevante (vormgeving in de) rechtspraak;
  • Het analyseren van de keuzes die ten grondslag hebben gelegen aan de keuze voor een bepaalde invulling van het toezicht en voor verschillen in toezicht tussen de verschillende typen van pensioenuitvoerders bloot te leggen, alsmede te analyseren of de motivering voor de verschillen consistent en dragend is en bijdraagt aan het met het toezicht beoogde doel en uiteindelijk leidt tot adequate pensioenregelingen;
  • Vanuit de doelstelling van het toezicht te onderzoeken of het toezicht efficiënt is ingericht en bijdraagt een de beoogde doelstelling en waar nodig alternatieven aandragen.

Bekijk papers

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners