Hoofdlijnen pensioenakkoord, juridisch begrepen

Aan de juridische vormgeving van het nieuwe pensioencontract is nog niet veel aandacht besteed. Er is behoefte aan sluitende en hanteerbare juridische omschrijvingen en -onderbouwingen voor het nieuwe pensioencontract. Die behoefte vertaalt zich concreet in omschrijvingen van pensioenrechten, -aanspraken en clausules die het pensioencontract kenmerken. Die zijn van belang voor de juridische duiding bij contractonderhandelingen, wetgeving en financieel toezicht. In die behoefte willen wij met dit paper voorzien. Wij bespreken eventuele juridische belemmeringen.

Wij hebben de volgende probleemstelling geformuleerd:

Hoe moeten we het nieuwe reële pensioencontract juridisch duiden en hoe kunnen we het reële pensioencontract vormgeven?

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
View all partners