Hoofdlijnen pensioenakkoord, juridisch begrepen

In het Pensioenakkoord en het Uitwerkingsmemorandum hebben sociale partners de uitgangspunten vastgelegd voor een transparant en meer expliciet pensioencontract. Daarbij wordt beoogd om de huidige ‘onvoorwaardelijke’ of ‘harde’ aanspraken die in nominale zin alleen in uitzonderlijke omstandigheden kunnen worden verlaagd, om te vormen naar ‘voorwaardelijke’ aanspraken. Bij deze ‘zachte’ aanspraken worden pensioenuitkeringen mede afhankelijk van de levensverwachting en ontwikkelingen op financiële markten. In dit paper toetsen Mark Heemskerk, Bas de Jong en René Maatman (RUN) het reële contract aan de Pensioenwet en werken zij de hoofdlijnen van dat pensioencontract uit in contractsbepalingen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners