Hoofdlijnen pensioenakkoord, juridisch begrepen

In het Pensioenakkoord en het Uitwerkingsmemorandum hebben sociale partners de uitgangspunten vastgelegd voor een transparant en meer expliciet pensioencontract. Daarbij wordt beoogd om de huidige ‘onvoorwaardelijke’ of ‘harde’ aanspraken die in nominale zin alleen in uitzonderlijke omstandigheden kunnen worden verlaagd, om te vormen naar ‘voorwaardelijke’ aanspraken. Bij deze ‘zachte’ aanspraken worden pensioenuitkeringen mede afhankelijk van de levensverwachting en ontwikkelingen op financiële markten. In dit paper toetsen Mark Heemskerk, Bas de Jong en René Maatman (RUN) het reële contract aan de Pensioenwet en werken zij de hoofdlijnen van dat pensioencontract uit in contractsbepalingen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
View all partners