Hoofdlijnen pensioenakkoord, juridisch begrepen

Aan de juridische vormgeving van het nieuwe pensioencontract is nog niet veel aandacht besteed. Er is behoefte aan sluitende en hanteerbare juridische omschrijvingen en -onderbouwingen voor het nieuwe pensioencontract. Die behoefte vertaalt zich concreet in omschrijvingen van pensioenrechten, -aanspraken en clausules die het pensioencontract kenmerken. Die zijn van belang voor de juridische duiding bij contractonderhandelingen, wetgeving en financieel toezicht. In die behoefte willen wij met dit paper voorzien. Wij bespreken eventuele juridische belemmeringen.

Wij hebben de volgende probleemstelling geformuleerd:

Hoe moeten we het nieuwe reële pensioencontract juridisch duiden en hoe kunnen we het reële pensioencontract vormgeven?

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners