Hoofdlijnen pensioenakkoord, juridisch begrepen

Aan de juridische vormgeving van het nieuwe pensioencontract is nog niet veel aandacht besteed. Er is behoefte aan sluitende en hanteerbare juridische omschrijvingen en -onderbouwingen voor het nieuwe pensioencontract. Die behoefte vertaalt zich concreet in omschrijvingen van pensioenrechten, -aanspraken en clausules die het pensioencontract kenmerken. Die zijn van belang voor de juridische duiding bij contractonderhandelingen, wetgeving en financieel toezicht. In die behoefte willen wij met dit paper voorzien. Wij bespreken eventuele juridische belemmeringen.

Wij hebben de volgende probleemstelling geformuleerd:

Hoe moeten we het nieuwe reële pensioencontract juridisch duiden en hoe kunnen we het reële pensioencontract vormgeven?

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners