In dit industry paper beschouwen we de mogelijkheden voor geïndividualiseerde default life-cycle beleggingen in DC pensioenregelingen. We bestuderen life-cycle beleggingsmixen die afhangen van leeftijd, inkomen en het eigen woningbezit. Geïndividualiseerde default life-cycle beleggingen geven een hogere welvaart en kleinere risico’s dan standaardoplossingen, met name voor individuen die in een risicovolle sector werken, of die een andere risicohouding hebben dan de gemiddelde werknemer. Individualisatie van life-cycle beleggingen op basis van loopbaanprofiel en individu-specifiek loongroeirisico leidt tot weinig welvaartswinst. Het default life-cycle beleggingsprofiel dat geen rekening houdt met eigen huisbezit geeft de hoogste welvaart, ook voor huiseigenaren.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners